Editorial: Blue Summer

editorial
editorial
editorial
editorial
editorial
editorial
editorial
Photographer and Stylist: Dawid Ziemba / MINDPRODUCTIONS
Model: Maciej Prokopczyk / AS MANAGEMENT
Retoucher: Artur Strączek / MIND PRODUCTIONS